Chia sẻ gần 500 tài khoản OpenAI ChatGPT miễn phí (cập nhật liên tục)

OpenAI – Tài khoản ChatGPT được bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau. Nguyên nhân là do hiện nay, các công ty lớn quốc tế, đặc biệt là Google, Facebook, Godaddy… rất ưa chuộng Việt Nam. Do đó, Account ChatGPT của OpenAI cũng không ngoại lệ, loại trừ số điện thoại đăng ký từ Việt Nam khỏi hệ thống.

Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể thuê đầu số nước ngoài, miễn là không dùng được ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn hơi rắc rối với người không rành tiếng Anh hoặc không am hiểu công nghệ. Một giải pháp khác là mua các tài khoản với các mức giá khác nhau.

Năm Quý Mão 2023 bắt đầu nên trong bài viết này mình muốn chia sẻ hơn 500 tài khoản CHATGPT miễn phí được cập nhật liên tục.

Trò chuyện GPT là gì?
ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do OpenAI phát triển và sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 2022. ChatGPT được xây dựng trên GPT-3.5, một loạt lớn các mô hình ngôn ngữ OpenAI, được tinh chỉnh bởi quá trình phát triển OpenAI. Sử dụng kỹ thuật học tăng cường và học có giám sát. theo wikipedia

Tác động của ChatGPT là gì?

“Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là chatbot ChatGPT mới ra mắt, nhiều ngành nghề sẽ bị đào thải.”

Theo Zing – Cái chết của nhiều ngành nghề vì ChatGPT

“Các tổ chức kỹ thuật và một số nhà xuất bản có kế hoạch triển khai các ứng dụng AI như ChatGPT trong công việc của họ. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này.” Theo Zing – Tranh cãi về sử dụng ChatGPT trong xuất bản

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo 2023 dự đoán sẽ cất cánh – Xu hướng công nghệ nổi bật năm 2023 VTV

 

Danh sách hơn 240 tài khoản ChatGPT miễn phí

STTAccountPassword
1[email protected]m123456789E@
2[email protected]ajoy551360
3[email protected]7TgYL6y$j.HtTb*
4[email protected]1229004551
5[email protected]AhMeD.10012002
6[email protected]Rx,3Z5YM5xqTPfG
7[email protected][email protected]
8[email protected]!Sleep000well
9[email protected]jhoel2004
10[email protected][email protected]
11[email protected]Fer3544@@#
12[email protected]aryanh13826
13[email protected]Biaabdul764!?
14[email protected][email protected]
15[email protected]Katelyn010*
16[email protected]BDBD123
17[email protected][email protected]
18[email protected][email protected]
19[email protected]JAIBGMIii11
20[email protected][email protected]
21[email protected]852852Aa
22[email protected]cyspack0312
23[email protected]internet4508
24[email protected][email protected]
25[email protected]gK5Y9tB$4
26[email protected]777cccr81a
27[email protected][email protected]
28[email protected]unghotoi
29[email protected]unghotoi
30[email protected]12345678
31[email protected]12345678
32[email protected][email protected]
33[email protected]maihuybao
34[email protected]unghokieuan
35[email protected]maihuybao
36[email protected]maihuybao
37[email protected][email protected]
38[email protected]maihuybao
39[email protected]maihuybao
40[email protected]unghotranan
41[email protected]chathuongle
42[email protected]chingteam
43[email protected]Chng747822
44[email protected]dani_123
45[email protected]Danielgg28
46[email protected]dannybobo2010
47[email protected][email protected]
48[email protected]duyduy11
49[email protected].AuY2&,YFRrRhy8
50[email protected]b$vTHN8Tg
51[email protected][email protected]
52[email protected][email protected]
53[email protected]unghodong
54[email protected]david g 123
55[email protected]abc123456_
56[email protected][email protected]
57[email protected]Aludyarxdr99
58[email protected][email protected]
59[email protected]3145277666
60[email protected]rag2312312313
61[email protected]12345678
62[email protected][email protected]
63[email protected]y$EV5SmE2
64[email protected]Miguel1593.
65[email protected]DaniDiosaVosMugrosa
66[email protected][email protected]
67[email protected]01012009gG
68[email protected]onetwo12345
69[email protected]awesomedude
70[email protected]XDgonchiotaku88
71[email protected]deployiadell22
72[email protected]genesisypascual
73[email protected]ha.n.s.ki.tk.it
74[email protected]abc123456_
75[email protected][email protected]
76[email protected]hadidalle2
77[email protected][email protected]
78[email protected][email protected]
79[email protected][email protected]
80[email protected]g5h@*UM5x
81[email protected]huonghaycuoi
82[email protected]huongmummim
83[email protected][email protected]
84[email protected][email protected]
85[email protected][email protected]
86[email protected]waza12456
87[email protected][email protected]
88[email protected]openai_GPT-3
89[email protected]virtualhn
90[email protected]MRshahab320..@@
91[email protected]toshiro123
92[email protected]Stefymihai2005?
93[email protected]Nz74XY!eD
94[email protected][email protected]
95[email protected]Jamal2006
96[email protected]Perzyny42
97[email protected][email protected]
98[email protected]Jenish_Tam
99[email protected]onetwo12345
100[email protected]5101959
101[email protected]*josejose*
102[email protected]123kusal
103[email protected][email protected]
104[email protected]jasminake123*
105[email protected]BonoloK2#
106[email protected]khietvidai
107[email protected]khietvidai
108[email protected]khietvidai
109[email protected]khietvidai
110[email protected]khiethieuqua
111[email protected][email protected]
112[email protected]silversherry
113[email protected]lanhlung456
114[email protected]Slusalice154
115[email protected]qwerty66ghi
116[email protected]E1s2a3m4s5m6dalle
117[email protected]pqr34827620
118[email protected]sdfchao130
119[email protected]abc123456_
120[email protected]holinh99
121[email protected][email protected]
122[email protected]ungholocnhe
123[email protected][email protected]
124[email protected]khietvidai
125[email protected]48547689
126[email protected][email protected]
127[email protected]justinenzunga1
128[email protected][email protected]
129[email protected]01290705037PorcupineTree
130[email protected]@@@312far3on
131[email protected]MARTIR681976
132[email protected][email protected]
133[email protected]Math2008?
134[email protected]$1989alex
135[email protected]23082011
136[email protected][email protected]
137[email protected]minhtoanqss
138[email protected]Dalle12!
139[email protected]mofc0147
140[email protected]sR&[email protected]
141[email protected]liang520
142[email protected]A,h9cnPEaC8.GE4
143[email protected]pinguino
144[email protected]quockhang3006
145[email protected]20202020
146[email protected]ngoctrinhgpt
147[email protected][email protected]
148[email protected][email protected]
149[email protected][email protected]
150[email protected]etd*EJN_baw3wqe2urd
151[email protected][email protected]
152[email protected]zanimljivsajt
153[email protected][email protected]
154[email protected]h1010103030
155[email protected]Myszka129
156[email protected][email protected]
157[email protected]ungholocnhe
158[email protected][email protected]
159[email protected]phong25617
160[email protected]!cb8vTFha
161[email protected]dh*5aGaeP
162[email protected][email protected]
163[email protected]quangcuong
164[email protected]savicita82
165[email protected]raskal.exe
166[email protected][#s498ypvW]
167[email protected]Romina.exe123
168[email protected]A12345678b###
169[email protected]sistemas
170[email protected]Parthleekha1
171[email protected]KAMUguv0
172[email protected]shrestta8986
173[email protected]ec%%HS5H?v3DhA&
174[email protected]Shaoni118109#
175[email protected]Kxxi7x11!
176[email protected]Phaser3100
177[email protected]54267890
178[email protected]54267890
179[email protected]13579abcde24680
180[email protected]cronos6832
181[email protected]Rthdnib5281867
182[email protected]jiongrz123
183[email protected][email protected]
184[email protected][email protected]
185[email protected][email protected]
186[email protected]adriamsfalconett
187[email protected]1298tasri
188[email protected]dangky_saber
189[email protected]dangky_saber
190[email protected]testchat9
191[email protected]testchaii
192[email protected]dangky_saber
193[email protected]dangky_saber
194[email protected][email protected]
195[email protected]toshiro123
196[email protected]thaicuong30
197[email protected]thailenthuy
198[email protected][email protected]
199[email protected][email protected]
200[email protected][email protected]
201[email protected][email protected]
202[email protected]5%sdGAq*7
203[email protected]xuanthien97
204[email protected][email protected]
205[email protected]thuan0203
206[email protected][email protected]
207[email protected]trankieuan
208[email protected]trankieuan
209[email protected]phong39292
210[email protected][email protected]
211[email protected][email protected]
212[email protected]toshiro123
213UNKNOWNAres_AI1011#
214[email protected]h&[email protected]
215[email protected][email protected]
216[email protected][email protected]
217[email protected]Alayli27
218[email protected]viendong244
219[email protected]38898524
220[email protected]mafiakid247
221[email protected]iX%n6Mt6*
222[email protected][email protected]
223[email protected]toshiro123
224[email protected]xuantien23
225[email protected][email protected]
226[email protected]Q*Mqp4zsD
227[email protected]wyqgot-pyjgyg-3bukSu
228[email protected]yeuchat12
229[email protected]Z*&NZen7V
230[email protected]11111997
231[email protected]A^2PR4x8V
232[email protected]nWY62Kvn1999
233[email protected]shani.3244
234[email protected]hhtt1232
235[email protected]hhtt1232
236[email protected]hhiin789
237[email protected]zzx×5589
238[email protected]T$N#m4QZH
239[email protected]toshiro123
Account 1
[email protected]
[email protected]

Account 2
[email protected]
[email protected]

Account 3
[email protected]
chatGptAiVn

Account 4
[email protected]
[email protected]

Account 5
[email protected]
blog.nguyenanhkiet.net

Account 6
[email protected]
[email protected]

Account 7
[email protected]
@pena1VN

Account 8
[email protected]
[email protected]

Account 9
[email protected]
@rt1f1cial

Account 10
[email protected]
@iVie1nam

TK1: [email protected] MK: ungholocnhe 

TK2: [email protected] MK: ungholocnhe 

TK3: [email protected] MK: duyduy11 

zht0000002+l@gmail.com hhtt1232 

zht0000002+q@gmail.com hhiin789 

zht0000002+w@gmail.com zzxx5589

[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]iX%n6Mt6*
[email protected][email protected]
[email protected]A^2PR4x8V
[email protected]gK5Y9tB$4
[email protected]b$vTHN8Tg
[email protected]dh*5aGaeP
[email protected]g5h@*UM5x
[email protected]5%sdGAq*7
[email protected]!cb8vTFha
[email protected][#s498ypvW]
[email protected]sR&[email protected]
[email protected]Q*Mqp4zsD
[email protected][email protected]
[email protected]T$N#m4QZH
[email protected][email protected]
[email protected]h&[email protected]
[email protected]y$EV5SmE2
[email protected]Z*&NZen7V
[email protected]toshiro123
[email protected]toshiro123
[email protected]toshiro123
[email protected]toshiro123
[email protected]toshiro123
[email protected]Nz74XY!eD
[email protected]12345678
[email protected]12345678
[email protected]abc123456_
[email protected]abc123456_
[email protected]abc123456_
[email protected]zzxx5589
[email protected]hhiin789
[email protected]hhtt1232
[email protected]etd*EJN_baw3wqe2urd
[email protected][email protected]
[email protected]dangky_saber
[email protected]dangky_saber
[email protected]dangky_saber
[email protected]dangky_saber
[email protected]duyduy11
[email protected]ungholocnhe
[email protected]ungholocnhe
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]ungholocnhe
[email protected]ungholocnhe
[email protected]duyduy11
[email protected]abc123456_
[email protected]abc123456_
[email protected]abc123456_
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]maihuybao
[email protected]deployiadell22
[email protected]*josejose*
[email protected]adriamsfalconett
[email protected]01290705037PorcupineTree
[email protected]shani.3244
[email protected]h1010103030
[email protected]Dalle12!
[email protected]Stefymihai2005?
[email protected]23082011
[email protected]ec%%HS5H?v3DhA&
[email protected]Chng747822
[email protected]mofc0147
[email protected]dannybobo2010
[email protected]KAMUguv0
[email protected]48547689
[email protected][email protected]
[email protected]JAIBGMIii11
[email protected]aryanh13826
[email protected]7TgYL6y$j.HtTb*
[email protected]nWY62Kvn1999
[email protected]Phaser3100
[email protected]qwerty66ghi
[email protected]5101959
[email protected]awesomedude
[email protected][email protected]
[email protected]quockhang3006
[email protected]20202020
[email protected]Jenish_Tam
[email protected]wyqgot-pyjgyg-3bukSu
[email protected]virtualhn
[email protected]internet4508
[email protected]AhMeD.10012002
[email protected]mafiakid247
[email protected]ha.n.s.ki.tk.it
[email protected]12345678
[email protected]E1s2a3m4s5m6dalle
[email protected]852852Aa
[email protected]01012009gG
[email protected]Kxxi7x11!
[email protected]Katelyn010*
[email protected]dani_123
[email protected]A,h9cnPEaC8.GE4
[email protected]!Sleep000well
[email protected]rag2312312313
[email protected]cyspack0312
[email protected]11111997
[email protected]Math2008?
[email protected]777cccr81a
[email protected]BonoloK2#
[email protected]waza12456
[email protected]13579abcde24680
[email protected]pqr34827620
[email protected]DaniDiosaVosMugrosa
[email protected]raskal.exe
[email protected]Parthleekha1
[email protected]Romina.exe123
[email protected]justinenzunga1
[email protected]zanimljivsajt
[email protected]Biaabdul764!?
[email protected]Slusalice154
[email protected][email protected]
[email protected]Shaoni118109#
[email protected]Aludyarxdr99
[email protected]Fer3544@@#
[email protected]shrestta8986
[email protected]Jamal2006
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]XDgonchiotaku88
[email protected]openai_GPT-3
[email protected]sistemas
[email protected]cronos6832
[email protected]MARTIR681976
[email protected]Danielgg28
[email protected]123kusal
[email protected]hadidalle2
[email protected]Hadidalle336
[email protected]Alayli27
[email protected]pinguino
[email protected]m123456789E@
[email protected]jasminake123*
[email protected][email protected]
[email protected]38898524
[email protected]Miguel1593.
[email protected]genesisypascual
[email protected]MRshahab320..@@
[email protected]jiongrz123
[email protected]Rthdnib5281867
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]54267890
[email protected]54267890
[email protected]Myszka129
[email protected]ajoy551360
[email protected]Rx,3Z5YM5xqTPfG
[email protected]liang520
[email protected]david g 123
[email protected]3145277666
[email protected]Perzyny42
[email protected]$1989alex
[email protected].AuY2&,YFRrRhy8
[email protected]savicita82
[email protected]A12345678b###
[email protected]jhoel2004
[email protected]silversherry
[email protected]1229004551
[email protected]@@@312far3on
[email protected]y = onetwo12345
[email protected]onetwo12345
[email protected]BDBD1232
[email protected] | Nz74XY!eD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặc sản Miền Bắc Đặc sản Miền Nam Đặc sản Miền Trung
Paradise Sóc Sơn Resort – Resort cao cấp tại Sóc Sơn, Hà Nội
Đổi vị ngày hè bằng cách nộm rau muống thịt bò
Mẹ đảm trổ tài làm xôi xoài ngũ sắc, nhìn thôi đã chảy nước miếng
Gameshow Giáo lý kết hợp Thánh Ca làm bằng MS Powerpoint cực hay
Chia sẻ file thiết kế Name card và Đồng phục chuyên nghiệp
Paradise Sóc Sơn Resort – Resort cao cấp tại Sóc Sơn, Hà Nội
Lễ Bổn Mạng và Sinh nhật lần VI Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Chia sẻ Gameshow Giáo lý làm bằng Powerpoint – Lên đường với Chúa
Mẹ chồng phiền muộn vì con dâu vừa ngoan vừa đảm nhưng ít nói cười
Chuyen-dinh-dang-pdf-sang-word
Công cụ chuyển đổi các định dạng
Tut Facebook
Hình Thức Quảng Cáo Canvas Ads
đăng-bài-viết-wordpress
Cách đăng một Post mới trên website worppress
Jack Dorsey says he’ll continue running both Square and Twitter
Paradise Sóc Sơn Resort – Resort cao cấp tại Sóc Sơn, Hà Nội
Những bức ảnh tuyệt đẹp của cặp đôi bỏ việc để du lịch vòng quanh thế giới
Sốc: Bể bơi Mỹ nhiễm hóa chất khiến 42 người nhập viện
Vượt 680 km để giao trà sữa cho bệnh nhân chờ chết
Chia sẻ gần 500 tài khoản OpenAI ChatGPT miễn phí (cập nhật liên tục)
Script Hủy Theo Dõi Toàn Bộ Người Lạ Trên Facebook
Script hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook
Jack Dorsey says he’ll continue running both Square and Twitter
The Warby Parker of hair color, Madison Reed, scores new funding and a CMO
Video: Cảnh tượng kinh hoàng chiếc xe cán qua người đi bộ
{Live stream} – Mô phỏng phương pháp Phản Xạ – Truyền Cảm Hứng
Hướng Dẫn Làm Thạch Rau Câu Thật Đơn Giản
Cách đặt cuộc hẹn qua điện thoại – Telephoning Skills
%d bloggers like this:
08.2789.2678
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 08.2789.2678 SMS: 08.2789.2678